Browsing Category

Lập trình

Giới thiệu giao diện lập trình Scratch cho newbie

Lập trình Scratch là một trong những mục tiêu hàng đầu mà phụ huynh hướng đến ngày nay. Rất nhiều người cho rằng ngôn ngữ này sẽ giúp trẻ em rèn luyện khả năng tư duy logic và sáng tạo hơn trong tương lai. Sau đây là vài hướng dẫn cơ bản để…