Tổng hợp 150 hàm Excel thường dùng và ví dụ cụ thể

0

Khi học tập và làm việc trên ứng dụng Excel, việc sử dụng các hàm cơ bản sẽ giúp quá trình tính toán dữ liệu trở nên dễ dàng và nhanh hơn. Vì thế trong bài viết dưới đây chúng tôi sẽ tổng hợp 150 hàm Excel thường dùng và ví dụ minh họa chi tiết nhất.

Các hàm cơ bản trong Excel mà ai cũng phải biết

Khi tổng hợp 150 hàm Excel thường dùng và ví dụ không thể bỏ qua các hàm tính toán cơ bản. Nếu là một người mới làm quen ứng dụng này anh em không thể bỏ qua những hàm dưới đây:

Hàm tính tổng trong Excel

Hàm SUM trong Excel được dùng để tính tổng tất cả các số trong các hàng và các cột mà người dùng chọn.

 • Công thức của hàm này là: =SUM(Number1, Number2, Number3,…)

Ví dụ: =SUM(10, 20, 30) tức là cộng các số hạng lại với nhau ra tổng bằng 60.

Hàm MIN/MAX

MIN/MAX là một 150 hàm Excel thường dùng và ví dụ được dùng nhiều nhất. Hàm này được dùng để tìm giá trị nhỏ nhất hoặc lớn nhất trong một phạm vi dữ liệu người dùng chọn hoặc toàn bộ trang tính.

 • Công thức: =MIN(giá trị Number1, giá trị Number2,…)
 • Công thức: =MAX(giá trị Number1, giá trị Number2,…)
Xem thêm:  Cách download Excel về máy miễn phí và nhanh nhất

Trong đó, Number1 và Number2 là các giá trị người dùng cần so sánh.

Hàm MIN/MAX trong Excel
Hàm MIN/MAX trong Excel

Hàm COUNT/COUNTA

Hàm COUNT là hàm đếm số trong Excel dùng để đếm số ô trong các dữ liệu có chứa số. Hàm COUNT/COUNTA được là cho một trong những hàm dễ sử dụng nhất trong 150 hàm Excel thường dùng và ví dụ.

 • Công thức: =COUNT(Value1,…)

Value1 là tham chiếu ô hoặc phạm vi người dùng muốn đếm số. Ví dụ: Tìm số lượng ô mà giá trị trong ô là số ta sẽ có công thức =COUNT(A3:C6).

COUNTA dùng để đếm các ô không trống trong phạm vi dữ liệu người dùng lựa chọn.

 • Công thức: =COUNTA(Value1,…)

Value1 là những ô hoặc vùng người dùng cần đếm. Ví dụ nếu muốn đếm số lượng ô chứa ký tự trong bảng tính ta có công thức: =COUNTA(A3:C6).

Hàm ODD/EVEN

Trong 150 hàm Excel thường dùng và ví dụ không thể bỏ qua hàm ODD/EVEN. Đây là hàm dùng để làm tròn số thập phân thành 1 số nguyên lẻ gần nhất.

 • Công thức: =ODD(Number)

Hàm EVEN là hàm EVEN là hàm làm tròn số thập phân lên số nguyên là số chẵn gần nhất.

 • Công thức: =EVEN(Number)

Trong đó, Number là giá trị của số cần làm tròn. Ví dụ 3.6 làm tròn lên 4 hoặc 43.4 lên 44.

Giới thiệu 1 trong số 150 hàm Excel thường dùng và ví dụ
Giới thiệu 1 trong số 150 hàm Excel thường dùng và ví dụ

Hàm AVERAGE

Trong Excel, hàm AVERAGE dùng để tính giá trị trung bình một chuỗi số trong trang tính.

 • Công thức: =AVERAGE(giá trị Number1, giá trị Number2,…)
Xem thêm:  Chia sẻ các cách để xóa dòng trống trong Excel

Trong đó number1 là số bắt buộc còn number2 là số tự chọn. Ví dụ: Khi muốn tính lương trung bình theo bảng tính bên dưới ta sử dụng công thức: =AVERAGE(C4, C9) và kết quả nhận được là trung bình của 6 tháng lương.

Các hàm tính giờ, ngày và tháng trong Excel

Khi tổng hợp 150 hàm Excel thường dùng và ví dụ chắc chắn không thể thiếu các hàm tính ngày tháng. Đây đều là những hàm được sử dụng rất phổ biến trong các doanh nghiệp hiện nay.

Hàm NOW

Đây là hàm dùng để hiển thị ngày và giờ hiện tại trên hệ thống máy tính hoặc nếu anh em muốn tính giá trị theo ngày hoặc giờ và cập nhật mỗi khi mở lại trang tính.

 • Công thức: =NOW( )

Ví dụ: =NOW( ) sẽ cho kết quả về ngày và thời gian hiện tại trên máy tính. =NOW( ) + 9 sẽ ra kết quả về ngày và thời gian trong 9 ngày tới.

1 trong số 150 hàm Excel thường dùng và ví dụ
1 trong số 150 hàm Excel thường dùng và ví dụ

Hàm DATE

Nếu anh em muốn tìm kiếm kết quả là một số của một ngày cụ thể thì sẽ cần đến hàm DATE.

 • Công thức: =DATE(2023,4,20) sẽ cho kết quả ngày 20 tháng 4 năm 2023. Anh em nên lưu ý thứ tự của chúng để kết quả được hiển thị chính xác nhé! Năm trước rồi mới đến tháng và cuối cùng là ngày.

Các hàm tìm kiếm dữ liệu trong Excel

Hàm tìm kiếm dữ liệu cũng nằm trong 150 hàm Excel thường dùng và ví dụ anh em cần nắm được để có thể làm việc một cách dễ dàng.

Xem thêm:  Hướng dẫn các cách định dạng số trong Excel chi tiết

Hàm VLOOKUP

Nếu muốn tìm kiếm dữ liệu trong bảng theo hàng dọc và trả về kết quả tương ứng theo hàng ngang thì dùng hàm VLOOKUP.

 • Công thức: =VLOOKUP(Lookup_value, Table_array, Col_index_ num, Range_lookup)

Hàm MATCH

Nếu người dùng muốn tìm kiếm và xác định một phạm vi xác định hoặc vị trí tương đối của giá trị trong ô thì sử dụng hàm MATCH.

 • Công thức: =Match(Lookup_value, Lookup_array, Match_type)

Trong đó:

 • Lookup_value có nghĩa là giá trị cần tìm kiếm.
 • Lookup_array là một chuỗi ô cần tra cứu của các giá trị cần tìm kiếm ở trên. Người dùng chỉ có thể chọn phạm vi dữ liệu là 1 hàng hoặc 1 cột.
 • Match_type là chỉ định kiểu so khớp là -1; 0 và 1.

Ngoài những hàm tính trên còn rất nhiều hàm Excel khác nằm trong 150 hàm Excel thường dùng và ví dụ để người dùng tham khảo. Hãy nắm rõ công thức và mục đích sử dụng của từng hàm để hỗ trợ công việc của mình thuận lợi nhất.

Trên đây là tổng hợp 150 hàm Excel thường dùng và ví dụ chi tiết người dùng cần biết. Hy vọng với những thông tin trong bài viết bạn đã hiểu hơn về các hàm tính trong Excel để có thể dễ dàng thực hiện trong quá trình học tập và làm việc.

Leave A Reply

Your email address will not be published.